ĐC:772-772A SƯ VẠN HẠNH( NỐI DÀI),

PHƯỜNG 12, QUẬN 10, TP HCM

ĐT: 028 38622575 – 028 38622576

028 38.620.422 – 028 38.620.433

FAX: 028 38.620.455

   SẢN PHẨM TIÊU BIỂU