Tác giả: ninhthanh@8201

TUYỂN DỤNG

CÔNG TY TNHH Ý NGA  Chuyên Kinh Doanh Gạch Men Các loại:  CẦN TUYỂN   2 NAM NVKD Tuổi từ 25-50. Lương CB 5-6.000.000đ +Hoa Hồng Doanh Số+BHXH Chi Phí Công Tác Tỉnh 120.000đ/ngày+(xe+KS Cty) Sau khi thử việc một tháng lương căn bản sẽ thoả thuận theo kinh nghiệm lương CB 5-9.000.000đ  KẾ TOÁN TỔNG …